Voith Diwa 851.2
                                                                                                                       hidromechanikus sebességváltó
                  
                                                     
A Voith Diwa sebességváltóművek teljesen automatikusak. A motor nyomatéka egyes sebességfokozatban úgynevezett differenciál nyomatékváltón, a nyomatékváltó elé kapcsolt differenciálművel, a 2. és 3 sebességfokozat csak mechanikus úton adódik át. A váltó nyomatékváltója a szivattyúkerékből, a váltóművet összekötő vezetőkerékből és a turbinakerékből áll. A nyomatékváltó olaja zárt körfolyamatban áramlik a szivattyúkerék, a vezetőkerék és a turbinakerék között. A motor által hajtott szivattyúkerék lapátjai olyan áramlást hoznak létre, amelynél az olaj kifelé, a vezetőkerék irányába továbbítódik.
Minél erősebb az olaj áramlása a turbinakerék lapátján, annál nagyobb lesz a nyomaték, amelyet a turbinakerék a kihajtáskor továbbad. A turbinakerékből kilépő olaj a szivattyúkeréken ismét felgyorsul, és a folyamat ismétlődik.  A nyomatékváltó elé egy homlok fogaskerekes differenciál művet kapcsolnak, amely egy napkerékből, három bolygó- kerekes bolygóműből, valamint külső koszorúból áll.
Az I, sebességfokozatban a nyomatékot a differenciálmű felosztja és hidraulikus, illetve mechanikus úton a kihajtótengelyre továbbítja. Álló járműnél  a kihajtótengely és a differenciálmű, valamint a vele összekapcsolt bolygókerék tartója nem forog. A nyomatékváltó szivattyúkerekét ezért a motor a külső koszorún, a bolygókeréken és a differenciálmű napkerekén át a motorfordulatszám többszörösével hajtja meg. A nyomatékváltó valamint a differenciálmű áttételezése olyan megoldású, hogy a motort még a teljes töltéssel való induláskor is a névleges fordulatának  60%-án a legnagyobb nyo-
maték illetve a legkisebb fajlagos  tüzelőanyag-fogyasztás tartományban tartja.
A turbinakerék által leadott nyomatékot a turbinahajtómű viszi ki a kihajtótengelyre. Amikor a jármű mozgásba lendül, a kihajtótengely és a bolygómű kis fordulatszámmal kezd forogni. A nyomaték egy része már ebben a tartományban nemcsak a nyomatékváltón, hanem a bolygóművön keresztül, tisztán mechanikus úton jut el a kihajtótengelyre. Növekvő sebességnél csökken a hidraulikus úton átvitt nyomaték. Egy meghatározott sebességnél automatikusan zár a szivattyúfék. Ekkor a nyomatékváltó szivattyúkereke és a differenciálmű napkereke leáll.
A turbiahajtómű lamelásfék nyitásával egyidejűleg a nyomatékváltó turbinakereke is kiiktatódik az erőátvitelből. A motornyomaték tisztán mechanikus úton, a külső koszorún és a bolygótartón keresztül adódik át a kihajtótengelyre

A sebességváltómű vezérlése

A váltó elektromos vezérlésű. Nyomógombos kapcsolósoron végezhető a menettartomány választása, a gázpedálon keresztül a sebességváltómű vezérlése befolyásolható.

N gomb: neutrál, semleges állásra váltóműnek ebben az állásában valamennyi lamellás tengelykapcsoló, és lamellás fék nyitva van, ekkor csak a szivattyú kap hajtást

1-es gomb: A motor a sebességváltómű hajtótengelyével egy rugózó tengelykapcsolóval van összekötve. Ez csillapítja a motor rángásait, ami kis fordulaton lép fel, megakadályozva a sebességváltóban a rezonanciát. Ezen kívül kiegyenlíti a központosítási pontatlanságokat azoknál sebességváltóknál, melyeknél a váltót közvetlenül a motor lendkerékházára szerelték. A bemeneti tengelykapcsoló a váltómű hajtótengelyét a differenciálmű koszorújával köti össze, a lamellás fék a turbina külső koszorúját rögzíti.

2-es gomb. 1es sebességfokozatból 2-es fokozatba kapcsoláskor a bementi tengelykapcsoló zárt. A turbinahajtómű lamellás fékje nyit és egyidejűleg a szivattyúfék nyomás alá kerül, a mágnes szelepen keresztül. A nyomatékváltó szivattyú kereke és a napkerék a differenciálműben leáll. A nyomatékváltó turbinakereke nem vesz részt az erőátvitelben. A motorteljesítmény a differenciálművön át mechanikusan továbbítódik a kihajtótengelyre. A váltó áttételezése ebben az esetben megfelel a differenciálmű áttételezésének.

3-as gomb: 3. sebességfokozatban a bementi tengelykapcsoló nyit, az áthajtó tengelykapcsoló a mágnes szelepen keresztül nyomás alá kerül. Így a váltómű hajtótengelye közvetlen kapcsolatba kerül a differenciálmű bolygókerék tartójával és így a kihajtótengellyel. A szivattyúfék zárt helyzetben van, a be és kimenő fordulatszám megegyező.

R gomb: a motornyomaték a differenciálművön és a nyomatékváltón (turbinahajtóművön)  és a bolygókerekes (hátra- menti) hajtóművön keresztül jut a hajtótengelyre.

Üzemeltetés közben

A motor indításakor a nyomógombos kapcsoló egyetlen gombjának sem szabad lenyomva lennie. Az N gomb lenyomásával valamennyi gombot kiindulási helyzetbe hozzuk. A rögzítő fék bekapcsolása után a motort a szokásos módon indítjuk. Hosszabb állás után a motort legalább 1-2 percig alapjáraton járatni kell, hogy a váltómű kenése megfelelő legyen. A még álló járműnél nyomjuk le a 3-s gombot. A rögzítő fék oldása után a jármű megindul. Emelkedőn a rögzítő fék oldása előtt gázt kell adni, nehogy visszaguruljon. Gázadással gyorsítunk, és a váltómű automatikusan felkapcsol 1, 2, majd 3-as (direkt) fokozatba. A gázpedál teljes lenyomásával maximális gyorsulás érhető el.
Ha a váltó két fokozat közt fel-le kapcsol célszerű az alacsonyabb fokozatot kézzel kapcsolni. Ha a váltó teljes gáznál gyakran kapcsol fel-le, akkor a gázpedált a rugalmas ütközésen túl kell nyomni, és a váltómű így később kapcsol. Ezzel a módszerrel elkerülhető a felesleges kapcsolgatás.

Fékezés: A váltóba épített hidrodinamikus retarder a fékpedál lenyomásával három fokozatban kapcsolható. A váltófék működés független a mindenkori bekapcsolt sebességfokozattól. (lejtőn nem kell lefele kapcsolni). A harmadik fokozatban üzemi fék is működik.

Tolatás: Álló járműnél az alapjárati fordulaton nyomjuk le az R gombot. Tolatás 8-900-as fordulatszámon lehetséges. Ettől magasabb fordulatszámon a tengelykapcsoló oldott állapotba kerül, a jármű megáll. Tolatás után nyomjuk le az N gombot majd az 1,2 vagy 3-as gombok egyikét

Vontatás: A vontatás megkezdése előtt nyomjuk le az N gombot. A vezérlőegységhez kapcsolódó dugaszt húzzuk ki. A megengedett sebesség: 30 km/h.
A motort vontatással a váltón keresztül beindítani nem lehet. Hosszabb vontatás vagy a váltó mechanikus hibája esetén, a váltót a futóműről le kell választani.

A motor leállításakor, nyomjuk le az N gombot, és alapjáraton járassuk egy két percig, a megfelelő kenés miatt.